Už viac 13 rokov zabezpečujem rôzne realitné služby a poradenstvo v oblasti nehnuteľností. Dominantnou je realitná činnosť (sprostredkovanie predaja / prenájmu). Okrem \”klasiky\” mám široké skúsenosti v oblasti:
 • Buyer´s agent (zastupovanie kupujúceho)
 • Ohodnocovania nehnuteľností
 • inžinieringu stavieb
 • vysporiadania vlastníckych vzťahov
 • sceľovania pozemkov
 • opráv v katastrálnom operáte
 • procesných úkonov na úrovni štátnej a verejnej správy
 • právne zložitejších situácií
 • property managementu (správy nehnuteľnosti)
Freimann
Adresa:

T. Vansovej 2872,

97101 Prievidza

BTC Map

Platby:
 • Onchain
 • Lightning